COOKIE - PRIVACYVERKLARING
Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en zorgen ervoor dat we de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk behandelen. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving worden gesteld.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website blikvanger.com
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen o
 • om te delen via sociale netwerken, zoals Facebook en Twitter.
 • Welke persoonsgegevens gebruiken wij?
   Bedrijfsnaam- en - gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
   NAW-gegevens van de contactpersoon;
   E-mailadres van de contactpersoon;
   Telefoonnummer van contactpersoon;
   IP-adressen.
 • Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
Verstrekking van gegevens aan derden. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande
toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Cookies
Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor
het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te
  beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website
  te verbeteren (analytics cookies);
 • Online bannering / facebook advertising (marketing cookies).

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van blikvanger.com of die van een door ons hiervoor ingeschakelde derde partij. Deze derde partij maakt het mogelijk om bezoekers van onze website gepersonaliseerde en op basis van getoonde interesses gerichte advertenties te laten zien. Het tonen van deze advertenties is op basis van cookies die uw bezoek en gedrag op onze website hebben vastgelegd, maar daarbij leggen we geen persoonlijke gegevens vast.

Technische of functionele cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed weer te geven, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn:

 • Gebruikersgegevens / sessies e.d. bij het eerste bezoek worden standaard aangemaakt door de website en niet aangemaakt door een
  derde partij. Deze worden automatisch geaccepteerd anders functioneert de website niet.

Analytische cookies
Verder maken wij gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden.

Marketing cookies
Online bannering/facebook advertising (marketing cookies).

In- en uitschakelen cookies
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden
Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@blikvanger.com, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 020-4231819.

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Blikvanger
Veemarkt 194
1019 DG  Amsterdam
Nederland
+31 20 423 18 19

KvK nr: 28072980
BTW nr: NL814571566B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring